ششمین همایش و جشن واره ی مدرسه ی ایرانی ، معماری ایرانی اسفند ماه 1390 در دانشگاه تهران برگزار می شود.

اطلاعات بیشتر را در این لینک می خوانیم