درباره ی ما

  • گروه کاری طرح ، خشت ، فضا از سال 1385 خورشیدی فعالیت رسمی خود را با موضوع طراحی - معماری آغاز نموده است.
  • با پی ریزی طرح ماندگار " دفتر هم کاری های مشترک اجتماعی، فرهنگی کشورهای هم سایه ی دریاچه ی خزر - به اختصار : دفتر خزر - " با اصلاحیه ای امور فرهنگی و گردش گری را نیز بر مفاد و مرام اساس نامه ی خود افزود.
  • بی شک بی عنوان " محیط زیست " تکاملی بر موارد پیشین رخ نخواهد داد. در نظر داریم، بر پایه ی اعتقادات محیطی خود، در این رسته نیز فعال باشیم.
  • این گروه سه معاونت مستقل و منسجم دارد : معاونت طراحی - معماری، معاونت امور فرهنگی و گردش گری و معاونت محیط زیست
  • این وبلاگ به عنوان دومین پای گاه رسمی اطلاع رسانی عمومی گروه کاری طرح ، خشت ، فضا می باشد.
  • تا چندی بعد با همین عنوان وب گاره رسمی خود را افتتاح خواهیم کرد.
  • با کشور های آذربایجان، گرجستان، و اوکراین در تعاملات فرهنگی و گردش گری نیز هستیم.
/ 0 نظر / 8 بازدید