معماری دکانستراکشن

بنابراین نوعی تسلسل زنجیر وار ‏‎« ‎معنی گر ‏‎» ‎و ‏‎« ‎معنی شده ‏‎» ‎ناپدید می شود‎. ‎بنابراین نمیتوانیم از یک علامت معنایی خاص دریابیم ‏‎« ‎بلکه باید بالا و پائین رفتن مدام حضور و غیاب ‏‎« ‎معنای خاص ‏‎» ‎را بر تجربه آوریم‎. ‎بنابراین خواندن یک متن در واقع تبعیت کردن ردپائی از معنی شده است که خود حضور ندارد‎ ‎‏.»‏

دریدا می نویسد ‏‎: ‎
‏ ما هرگز به انتهای چیزی برسیم‎. ‎اگر به فرهنگهای لغت مراجعه کنیم می بینیم که هر کلمه با کلمات و بر حسب کلمات دیگر تعریف شده اند و از این رو اگر بخواهیم ببینیم واقعا یک کلمه چه معنی میدهد ، باید به دنبال معنای کلمات دیگر نیز بگردیم‎. ‎و به دنبال کلمات گشتن هرگز به پایان نمیرسد ، حتی اگر به پایان این جستجو برسیم به یافتن معنی کلمه نخست نزدیک شده ایم بخصوص کلماتی که به هر صورت واجد معانی متضاد هستند‏‎.‎‏ ‏

‎ ‎بنابراین دریدا گفتار را بر متن به عنوان علامت می توانیم ترجیح می دهد و چون معتقد است که در گفتار رابطه نزدیکترین معنی گر ومعنیشده برقرار میشود ‏‎. ‎پس متن دریدا بسیار دوران ذهن، شکل و نفوذ ناپذیر است ‏‎. ‎اصل دریدا در چنین تفکری عصیان در برابرباورهای معمولی در عرصه های فلسفی و حتی معماری و حتی به عرصه های زندگی بشر و حتی به زیر بردن همه اصول و بطور کلی خرد و دانائی است‎. ‎خرد و منطق از اصولی است که از زمان فیلسوفان کلاسیک یونان تاکنون ‏نقش اصلی را در همه عرصه های زندگی بشری و حتی در معماری بخصوص در معماری مدرن داشته است ‏‎. ‎

در واقعه دریدا و سایر صاحب نظران ‏‎(‎پست استراکچرالیست‎) ‎سعی می کنند نوشته های پیچیده ، مشکل و غیر شفاف ارائه کنند‎. ‎رولان بارت در نوشته هایی که به معرفی این سبک نوشتار می پردازند می نویسند ‏‎:«‎‏ ‏
شفافیت در زبان صرفا مبحثی نظری است و نه کیفیتی که یک زبان باید الزاما واجد آن باشد‏‎... ‎روشنی و شفافیت در زبان پیوسته و ایده ال برخی از مباحثی است که مراد از طرح آن قانع کردن شنونده یا خواننده می باشد ،زیرا نوشتار به هیچ روی وسیله ای برای برقراری ارتباط نیست صرفا وسیله ای است برای اینکه بورژوازی که سخن بشریت است شرایط اجتمای ،سیاسی خود را به دیگران تحمیل کند‎.‎‏

‏‎ ‎بارت از اینکه زبان ،خاصه زبان فرانسه به عنوان وسیله ای مورد استفاده قرار گرفته است تا ارزشهای بورژوایی و تحمیل را حتی به کسانی که چنین بارت از اینکه زبان ، خاصه زبان فرانسه به عنوان ارزشهایی به ضررشان تمام می شود تحمیل کند اظهار تاسف می کند ‏‎. ‎

‏ به نظر بارت هدف چنین نوشته هایی مصرف کنندگان بی تفاوت این نوشته ها هستند‎. ‎وی این نوشته ها را "‎خواننده پسند" ‎می نامد  و مواردی از نوشته های نویسنده پسند این است که نوشتار از سر قصد  غیر واضح ،پراکنده، ناپیوسته و درهم باشد ‏‎.‎چنین نوشته ای چنان باید خواننده را ناراحت و عصبانی کند که وی در ستیز خود برای درک مطلب ناگزیر شود اندیشه های خلا قانه خود را به کار برد‎. ‎این عدم شفافیت در معماری دکانستراکشن به گونه ای دیگر نمود می یابد ‏‎.‎‏ ‏

‏ بر عکس، دکانستراکشن تمامی قدرت خود را از راه به مبارزه طلبیدن ارزشهای قوی همانند ‏‎:‎هماهنگی، وحدت و ثبات بدست می آورد و در عوض دیدگاه متفاوتی از ساختار راه پیش رو می نهد ‏‎...‎این معماری نظریه بیان جدیدی نیست بلکه بیشتر افشاگر ناشناخته های نهفته در دل است‎. ‎شوکی است که از ضعف موجود درست بهره برداری می کنند تا آن را برآشوبند نه آنکه به دورش اندازند ‏‎. ‎بنابراین زیر سوال بردن و تردید در اصول به معنای نفی آن اصول در دکانستراکشن نیست.‎

 

‏‎ ‎فلسفه دکانستراکشن در زبان شناسی ‏


‎ ‎واسازی یک متن عبارت است از برون گشیدن روابط منطقی متضاد ادراک و انبساط از آن متن به هدف نمایش اینکه یک متن بر خلاف آنچه می گوید معنی می شود یا بر خلاف آنچه معنی می شود میگوید این راهبرد نخستین بار توسط فیلسوف فرانسوی ژاک دریدا مورد بررسی قرار گرفت موجب انتتقادات ادبی بسیاری مخصوصا از جانب منتقدین آمریکائی شد‎. ‎نوشته های دریدا اغلب در رابطه با فلسفه است تا متون ادبی اگر خود او اخیرا بسیاری از جنبه های این تفاوت را رد کرده است و معتقد است فلسفه همچون ادبیات محصول اشکال و وسایل علم معانی و بیان است و اما وی معتقد است آنچه به فلسفه نظم بخشیده است دقیقا نتیجه عدم تمایل فلسفه کیانه مجاز در اصول گذشته و امروز آن است ‏‎. ‎

‏بنابراین دریدا علی رغم معانی و منظور های مطابق متون فلسفی چندین آنها را می خواند ‏‎. ‎

آنچه دریدا پیشنهاد می کند رسیدن به تحلیل روانی دلایل ‏‎« ‎کلام ، محوری ‏‎» ‎غربی است ‏‎. ‎در مقاله جفری بروت نسبت در مورد فلسفه دکانستراکشن اینچنین توصیف شده است ‏‎. ‎به اعتقاد به اینکه در ریشه های تمام هستی ، حقایقی وجود دارد که در دسته بندیهای مطلقی سازمان یافته اند ، این حقایق فقط در ذهن و کلام خداوند وجود دارند اما هر چیز واقعی ازآنها تشکل ییدا می کند ، می توانیم به درون آنها تنها از طریق زبان نفوذ کنیم و آن دلیل است که موجب رسیدن به یک شناخت و واقعیت کامل و بی واسطه می شود ‏‎.‎‏ ‏

‏ ناخود آگاه فلسفی بعد توانست در تمام علائم و نشانه های استعاری اش خوانده شود ‏‎( ‎این دلیل دریداست به تضاد بین گفتار و نوشتار به عنوان پایه ای ترین تعیین کننده که فلسفه غرب توجیه می کند ‏‎. ‎


از افلاطون تا هگل و از روسو تا سور و دانشمندان ساختارگرای مدرن ، همه معتقدند که گفتار همیشه بر نوشتار ارجح است و این علت توانائب زبان است ‏‎. ‎ابهام عبارت فرانسوی که هم به معنی شنیده است و همبه معنای فهمیدن گفتار کسی ‏‎) ‎بهترین برای اثبات این عقیده است که از درک همزمان آنچه کسی می خواهد بگوید در لحظه ای که واقعا آنرا می گوید واقعی است و هنگامیکه به کلمات شخص گوینده گوش می دهیم می توانیم احساس واقعی او را با وارد شدن به دایره مبادرات بین ذهن ، زبان و واقعیت درک کنیم ‏‎. ‎

‏ بنابراین ارتباطات به عنوان یک نوع تاثیر پذیری خودکار در دو جنبه مطرح می شود ‏‎. ‎جریانی که به تقدم کامل زبان گفتاری بر هر چیز که محدودوه آنرا میکند بستگی دارد و این تهدید صراحتا توسط نوشتار انجام می شود تا آنجا که حتی به قطع ریشه حضور مجاز گفتار نیز بیانجامد ‏‎. ‎

نوشتار نیز حداکثر در میان خوانندگان قابلیت انتشار دارد که بهترین آنرا هرگز نمیتوانند اطمینان داشته باشد که انچه فهمیده اند همانی است که منظور نویسنده بوده است ‏‎. ‎اثر نوشتار پراکندن و منتشر ساختن معنا به یک نکته است و ان جایی است که این حس ازادی تعابیر بی انتها مطالب اصلی را از ذهن دور می کند....‏

 


محمد حسین رضاپناه

 

/ 1 نظر / 41 بازدید
محمد حسین رضاپناه

با سلام ممنون از اینکه از مطالب من استفاده کردین