مراسم ورف چال ( برف چال ) ...

مراسم برف چال

مراسم برف چال عبارت است از : جمع آوری و ریختن برف در یخچالی که گفته می شود در نیمه اول هجری قمری ساخته شده و حدود شش قرن قدمت دارد .
هر ساله مردان روستاهای اسک، نیاک و سایر روستاهای همجوار بر حسب رسمی که سید حسن ولی از اجداد آنان بنیاد نهاده است ، در روزی معین از فصل بهار ، آخرین بقایای برف های زمستانی را از کوهستان به داخل یخچال حمل می کنند. یک روز قبل از برگزاری این مراسم ، زنان روستایی با استفاده از آرد نذری و آب چشمه های معدنی اسک خمیری آماده می کنند و در محوطه آرامگاه سید حسن ولی(که در روستای نیاک واقع شده است ) نانی می پزند و در همین حال نوعروسان روستایی ، شیرینی ، رشته و تخم مرغ رنگی آماده می کنند. شب هنگام آنها را به عنوان غذا بین مردان که در مراسم شرکت دارند ، تقسیم می کنند. در روز اجرای مراسم ، کلیه مردان به جز سالخوردگان و بیمارانی که قادر به حرکت نیستند ، از روستا خارج می شوند و در غیاب آنها امور روستا را می‌چرخانند و برای آنکه مطمئن باشند مردی وارد روستا نمی شود، از بین خود نگهبانانی انتخاب می کنند و در گذرگاه و کنار پل می گمارند و چون هیچ مردی در روستا حضور ندارند ، زنان با آزادی کامل و سر و وضعی آراسته، در محوطه ای گرد می آیند و به شادمانی و انجام بازی های مختلف می پردازند. همزمان با این مراسم که در روستا جریان دارد ، مردانی که به کوهستان رفته اند ، هر کدام با توجه به توان و نیروی بدنی خود و استفاده از امکانات موجود می کوشند تا قبل از رسیدن ظهر ، یخچال را پر برف کنند. آنگاه در لطافت هوای بهاری ، بر گستره دشت سفره ای گسترده می شود و مردان خسته از کار ، فارغ از هر گونه دغدغه و نفاقی بر سر یک سفره می نشینند و پس از رفع خستگی عازم خانه های خود می شوند . انجام کلیه مراسم برف چال در "اسک" ضمن آنکه نشانه ای از تعاون و همیاری روستاییان ناحیه است، به کینه ها و کدورت هایی هم که در طول سال بین مردم ایجاد شده پایان می بخشد و با تأمین آب مورد نیاز دامداران در تابستان به رونق دامداری در منطقه نیز کمک می کند .

/ 0 نظر / 10 بازدید