اهمیت وجودی باطوم در پیاده روی و صعود های ورزشی

اهمیت وجودی باطوم در پیاده روی و صعود های ورزشی:


انجمن پزشکی کوهستان ایران: گر چه نقش کسب آمادگی جسمانی و توان مناسب جهت هر گونه حرکت در کوهنوردی غیر قابل بحث است اما در عین حال ساختار بدن انسان ممکن است در معرض شرایط و فشارهای سخت و طبیعی قرار گیرد ، مقدار وزن تشکیل دهنده بدن انسان بهمراه کوله پشتی ، فشار چشمگیری را بر روی زانوها ، پاها ، رانها و ستون فقرات وارد می نماید که عموما" تورم مفاصل و دیسک کمر از نتایج آنها هستند. تعداد کوهنوردانی که از به درد زانو و ناراحتی کمر دچار هستند ، بسیار است و نباید آنها را کم اهمیت تلقی کرد و به سادگی از کنار آنها گذشت.

بنابراین بیشتر کوهنوردان و راهپیمایان خود را با باطومهای اسکی یا در موارد عدم دسترسی به این نوع ابزار با چوب دستی مجهز می کنند ، قطعا" استفاده تنها از باطومها در پیاده روی و کوهپیمایی نمی تواند جلوی آسیب ها و صدمات وارده به زانوها و مفاصل را بطور کامل گرفته و جبران عوارض آن را نماید اما برای جلوگیری و کاهش اینچنین صدماتی در آینده میتواند مفید و کارساز باشد.

در هر بار استفاده از باطوم 5 تا 8 کیلوگرم از سنگینی قسمتهای پایین تر بدن از جمله زانوها و ساق ها کاسته میگردد که در مجموع معادل 13 تن در طول یک ساعت پیاده روی زمین صاف و هموار میباشد ، ضمن اینکه این مقدار در هنگام پایین آمدن از سرازیری به 34 تن میرسد. انتقال فشار از قسمتهای تحتانی به قسمتهای فوقانی بدن علاوه بر حفاظت از مفاصل ( زانوها ) باعث پخش فشار یکنواخت به نواحی مختلف میگردد که ماحصل آن وارد آمدن فشار کمتر و احساس خستگی در بدن کوهنورد می باشد. این یک حقیقت قابل توجه است که اگر در طول زمان یک برنامه متوسط با 4 ساعت صعود و 3 ساعت فرود از باطوم استفاده شود ، کاهش فشار وارده بر اندام تحتانی بدن بطور تقریبی به اندازه 200 تن محسوس می باشد.

 
/ 0 نظر / 34 بازدید