شب یلدا ...

آماده می شویم برای شبی که بلند ترین شب سال نام اش داده اند.

شب یلدا.

شبی که انار می خوریم و آجیل و هندوانه و ... هزار جور حرف و حدیث.

هزار جور خنده و شادی ای از ته دل.

هزاران حرف حافظ.

هزاران تا صبح در رویا برف بازی کردن ها.

هزاران افسوس : کاش بود ... خوردن ها.

 

علی یارمهدی / از دست نوشته های خودم / پاییز نود شمسی

 

/ 0 نظر / 5 بازدید